Kwaliteit & vertrouwelijkheid

Kwaliteit en vertrouwelijkheid

Kwaliteitsstatuut

Ouderenpsycholoog aan Huis beschikt over een eigen kwaliteitsstatuut. Deze kan bij mij worden opgevraagd.

Kwaliteitscriteria

Ouderenpsycholoog aan Huis is aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Praktijken. Leden van de LVVP zijn in navolging van het huishoudelijk reglement van de LVVP gehouden aan de Kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk. In deze notitie worden kwaliteitsnormen en –criteria beschreven die tot doel hebben de doelmatigheid, de effectiviteit en de transparantie van het beroepsmatig handelen van vrijgevestigde psychologen te bevorderen.

In de kwaliteitscriteria heeft de LVVP alle wet- en regelgeving vervat, die van belang is voor de vrijgevestigde GGZ-praktijk. Dat geldt voor relevante bepalingen uit onder meer de Beroepscode voor psychologen, de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Klachten

Mocht je niet tevreden zijn over de behandeling, dan kun je dit het beste direct met mij bespreken. Rond blijven lopen met twijfels is niet helpend voor je behandeling. Misschien zijn er misverstanden of onduidelijkheden die met een gesprek uit de weg kunnen worden geruimd. 

Een GZ-psycholoog is gebonden aan een beroepscode en het klachtenreglement. Indien je een klacht hebt over de behandeling en deze is middels onze gesprekken niet op te lossen, dan kun je je voor bemiddeling wenden tot de LVVP.

Vertrouwelijkheid

De informatie die aan mij wordt verstrekt, is strikt vertrouwelijk. Als GZ-psycholoog ben ik verplicht de privacy van de cliënt steeds te waarborgen en te voldoen aan het beroepsgeheim op basis van de Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGB). Meer informatie daarover kan gelezen worden in mijn privacystatement

Wanneer het van toegevoegde waarde is voor de behandeling of begeleiding om informatie te delen, met bijvoorbeeld de verwijzer of een andere betrokkenen, dan kan dat alleen met toestemming van de cliënt zelf. 

Het dossier

Alle gegevens worden vertrouwelijk bewaard. Het dossier is op aanvraag door de cliënt in te zien. Na 20 jaar wordt het dossier vernietigd. 

Aangesloten bij

Als GZ-psycholoog ben ik opgenomen in het BIG-register.

Ik ben aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Praktijken (LVVP). Voor meer informatie, klik hier: lvvp.info

Ook ben ik aangesloten bij De Buitenpsychologen. Voor meer informatie, klik hier: De Buitenpsychologen