Voor verwijzers

Informatie voor de verwijzers

De praktijk is gesloten. Vanaf oktober 2023 bied ik enkel behandelingen via Buitenpsycholoog Rotterdam aan: therapie in de natuur. Indien dit concept passend is, is uw patiënt van harte welkom in mijn andere praktijk!

Huisartsen en medisch specialisten kunnen hun patiënten met lichte tot matige of chronische stabiele psychische klachten doorverwijzen naar Ouderenpsycholoog aan Huis. Ouderenpsycholoog aan Huis biedt hulp binnen de Generalistische Basis GGZ bij de patiënten thuis of gaat juist met hen de natuur in om zowel mentaal als fysiek in beweging te komen.

Generalistische Basis GGZ is geindiceerd als: 
– De begeleiding door de POH-GGZ onvoldoende resultaat oplevert of wanneer er op voorhand sprake lijkt te zijn van een onderaanbod.
– Er (een vermoeden) van een stoornis bestaat conform DSM-5.
– Er geen sprake is van psychose of ernstige persoonlijkheidsproblematiek.
– Er geen sprake is van duidelijke crisisgevoeligheid of suïcidaliteit.

Bij voorkeur ontvang ik doorverwijzingen via Zorgdomein. Dat kan via: Buitenpsycholoog Rotterdam, product: Ouderenpsycholoog aan Huis. De betreffende patiënt kan met mij contact opnemen zodra hij of zij wordt aangemeld. 

Mochten er vragen zijn, neem dan gerust contact op met mij voor overleg. 

Regelmatig krijg ik de vraag van de huisarts of de zorg die ik bied wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Dit is het geval, de hoogte van de vergoeding is echter afhankelijk van de zorgverzekeraar en/of type polis. Voor meer informatie hierover voor uw patiënten klik hier

Verwijsbrief
Uw patiënt komt pas voor een vergoeding van zijn/haar behandeling in aanmerking mits er sprake is van een correcte verwijsbrief. De verwijsbrief moet naar de maatstaven van de NZa en de zorgverzekeraars de volgende informatie bevatten: 

– De naam van mijn praktijk
– De datum van de verwijzing (deze moet vóór de datum van de intake van de psycholoog liggen)
– De vermelding van (het vermoeden van) een psychische (DSM IV) stoornis met hierbij de verwijzing naar de basis-GGZ danwel GZSP
– Uw AGB-code met uw naam, woonplaats en uw handtekening en/of stempel van de praktijk. 
– Naam, adres, geboortedatum en BSN-nummer van de patiënt

Terugkoppeling
Als uw patiënt wordt uitgenodigd voor de intake vraag ik hem of haar eerst om toestemming voor overleg met u als verwijzer. Na het afsluiten van de behandeling ontvangt u schriftelijk bericht over het verloop en het resultaat van de therapie. Deze terugkoppeling vindt zoveel mogelijk plaats binnen zorgmail. Heeft u een zorgmail adres dan zal ik u de genoemde correspondentie via deze beveiligde weg doen toekomen. Natuurlijk kunt u als verwijzer ook altijd tussentijds contact met mij opnemen voor overleg.

Ik zie uw verwijzingen graag tegemoet.