Wachttijden, vergoedingen zorgverzekeraar & tarieven

Wachttijden, vergoedingen zorgverzekeraar & tarieven 

Wachttijden

De actuele wachttijd kun je vinden op mijn homepagina. Na de intake kan een behandeling direct van start gaan. 

Neem contact op met uw zorgverzekeraar als u een praktijk zoekt met een kortere wachttijd of (indien aanwezig) overleg met de POH GGZ verbonden aan de huisartsenpraktijk voor overbruggingscontact met hem of haar gedurende de wachttijd. 

Vergoedingen vanuit de zorgverzekeraar

  • Psychologische behandeling voor lichte tot matige klachten worden door de zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering (de Generalistische Basis GGZ, GB-GGZ).

Belangrijk om te weten: Ouderenpsycholoog aan Huis werkt zonder contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat jij de factuur ontvangt voor de consulten, deze betaal je aan Ouderenpsycholoog aan Huis en zelf verreken je dit met de zorgverzekeraar. Voor meer informatie over de betalingsvoorwaarden die van toepassing zijn, druk op de knop onderaan deze pagina.

Het verrekenen met de zorgverzekeraar gebeurt door de officiële factuur zelf te declareren bij de zorgverzekeraar. Vervolgens krijg je (een deel van) de behandeling vergoed. 
Wanneer je een restitutiepolis hebt, wordt vaak het gehele bedrag vergoed. Bij een natura- of budgetpolis krijg je een deel vergoed (54-80%). Bij je zorgverzekeraar kun je navragen wat jij precies vergoed kunt krijgen. Houd er rekening mee dat de zorgverzekeraar altijd eerst je verplichte eigen risico verrekend. 

Ik adviseer altijd om je voorafgaand aan de intake te laten informeren door de zorgverzekeraar over de hoogte van je vergoeding én of er eventueel sprake is van aanvullende voorwaarden voor het starten van een behandeling bij een ongecontracteerde zorgverlener. Als je contact opneemt met de zorgverzekeraar kun je aangeven dat het gaat om ongecontracteerde zorg vanuit een vrijgevestigde psychologenpraktijk. Als je de volgende zorgprestatiecodes noemt kan de zorgverzekeraar aangeven wat je per sessie van 60 minuten vergoed krijgt: CO0562 en CO0627. 

Aan het einde van het jaar is het mogelijk om van zorgverzekeraar en/of van polis te veranderen. Mocht je rond die tijd in therapie komen, dan kan het gunstig zijn om te gaan voor een restitutiepolis gezien je behandelingen dan volledig worden vergoed.

Tarieven

Ouderenpsycholoog aan Huis hanteert de tarieven zoals die door de overheid wettelijk zijn vastgelegd voor psychische zorg (het 100% NZA-tarief). Het tarief is afhankelijk van de duur en het type consult. In de regel plan ik 60 minuten voor een consult, wijken we hier meer dan 15 minuten vanaf dan pas ik dit aan op de factuur. 

Het vastgestelde tarief per sessie van een uur is in 2024:

– Intake/diagnostiek: €183,44 per sessie.
(Gemiddeld zijn 2 van deze sessies nodig) 

– Behandeling: €161,46 per sessie.
(Gemiddeld zijn 8-10 van deze sessies nodig en > in geval van schematherapie) 

Binnen mijn werkgebied hanteer ik geen reiskostenvergoeding, voor meer informatie over mijn werkgebied zie: praktijkinformatie

Niet verzekerde zorg/zelf betalers

Indien het de voorkeur heeft om de behandeling/diagnostiek zelf te betalen dan is dit ook mogelijk. Bijvoorbeeld omdat je niet wilt dat de verzekeraar op de hoogte is van je diagnose of om andere persoonlijke redenen. In dat geval gelden eveneens de tarieven per sessie zoals hierboven vermeld staat.